Om NPRF

Forbundet

Norges Presisjsonsrifleforbund (org. nr. 917 031 819) ble stiftet i 2015 og gikk frem til mars 2023 under navnet PRS Norge. På årsmøtet 2023 ble det vedtatt å endre navn, samt videreutvikle organisasjonen til å bli et forbund med tilhørende klubber. På sikt er ambisjonen at NPRF skal ha nok tilsluttede klubber til at vi også kan tilby våre medlemmer erverv på relevante rifler for sporten i henhold til kravene i våpenforskriften. Les mer om medlemskap her.

NPRF skal bidra til å heve standarden for sikker bruk av våpen blant deltakerne, og i samfunnet forøvrig. NPRF-stevner er satt opp for å tilby deltagerne en skyteform som vektlegger både skyteferdigheter og evnen til å bruke våpen og skyteferdigheter sammen, over ulike hold, skytestillinger og ytre faktorer.

NPRF er et “Associate Member” av International Precision Rifle Federation (IPRF).

Sporten

Presisjonsrifleskyting, ofte forkortet PRS, er en relativt ny skytegren i Norge, men det inneholder elementer fra flere eksisterer skyteprogram som DFS, NBSF og DSSN. Enkelt forklart er det en blanding av flere spennende og utfordrende typer rifleskyting kombinert i én gren.

Typiske elementer ved presisjonsrifleskyting:

  • Holdene er lange, typisk fra 200 meter og ut til det som er praktisk for arrangøren. Som regel til 6-800 meter (som i NBSF og DFS).
  • Målene er som regel av stål, for å få øyeblikkelig tilbakemelding på bom/treff (som i DSSN)
  • Scoring baserer seg på treff/bom (som i DFS)
  • Stevnene har tidspress og fordrer bruk av utfordrende skytestillinger (som i DSSN og DFS)
  • Bevegelse/stillingsskifte må påregnes (som i DFS og DSSN)
  • Høy morofaktor!

Sindre Nyland, en av våre beste skyttere, demonstrerer i denne videoen de grunnleggende elementene ved presisjonsrifleskyting – både med tanke på rifle med utstyr og selve skytingen. Sindre er også børsemaker hos Jakt & Friluft AS, en av sponsorene til NPRF.