Medlemskap

Om medlemskap

Skyttere som ønsker å delta i serien må være medlem i en NPRF-tilsluttet klubb eller direktemedlem i NPRF dersom det ikke er en tilsluttet klubb i medlemmets geografiske område. Man må være norsk statsborger eller bosatt i Norge for å kunne være medlem.

Kontingent

Kontingenten for 2023/2024 er satt til kr. 400,-. Kontingent fra din klubb kommer i tillegg.

Tilsluttede klubber

Følgende klubber er medlemmer i NPRF, og er din primærkanal for medlemskap i forbundet. Ta kontakt med aktuell klubb for mer informasjon og medlemskap.

Direktemedlemskap

Trykk her for innmeldingsskjema dersom du ønsker direktemedlemskap i NPRF.
Dette er et alternativ der du ikke finner en lokal klubb innenfor ditt geografiske område.

Hva dekker kontingenten?

Som medlem i NPRF så bidrar du til at vi kan drive den nasjonale serien ved bruk av SSI, hvor vi bidrar til utvikling av Shoot’n SCORE IT (SSI), slik at systemet blir optimalisert for presisjonsrifleskyting. Videre så har vi en avtale med Rubic, som sikrer at vi har et medlemsregister og kan kommunisere med våre medlemmer. Vi drifter denne websiden. Forsikring for våre medlemmer er vår største faste utgift (se avsnitt nedenfor). Som medlem får du detaljert innsikt gjennom regnskapet som presenteres på årsmøtet.

Forsikring for medlemmer

Som medlem i NPRF er du dekket av en idrettsutøverforsikring gjennom Gjensidige, dersom uhellet skulle være ute. Forsikringen gjelder når du deltar i konkurranser og organisert trening, samt reise til og fra. Du kan lese mer om vilkårene her. Vi har også en mer generell forsikring for alle våre medlemmer, som gjelder deltakelse i organiserte aktiviteter i regi av NPRF når du er funksjonær på et stevne el. Du kan lese mer om de vilkårene her.