Bli medlem

Skyttere som ønsker å delta i serien må være medlem i NPRF. Man må være norsk statsborger eller bosatt i Norge for å kunne være medlem.

Kontingent og innmelding
Kontingenten for 2023 er satt til kr. 400,-.
Trykk her for innmeldingsskjema.

Hva dekker kontingenten?
Som medlem i NPRF så bidrar du til at vi kan drive den nasjonale serien ved bruk av SSI, hvor vi bidrar til utvikling av Shoot’n SCORE IT (SSI), slik at systemet blir optimalisert for presisjonsrifleskyting. Videre så har vi en avtale med StyreWeb, som sikrer at vi har et medlemsregister og kan kommunisere med våre medlemmer via Gnist (se avsnitt nedenfor). Vi drifter denne websiden. Forsikring for våre medlemmer er vår største faste utgift (se avsnitt nedenfor). Som medlem får du detaljert innsikt gjennom regnskapet som presenteres på årsmøtet.

Forsikring for medlemmer
Som medlem i NPRF er du dekket av en idrettsutøverforsikring gjennom Gjensidige, dersom uhellet skulle være ute. Forsikringen gjelder når du deltar i konkurranser og organisert trening, samt reise til og fra. Du kan lese mer om vilkårene her. Vi har også en mer generell forsikring for alle våre medlemmer, som gjelder deltakelse i organiserte aktiviteter i regi av NPRF når du er funksjonær på et stevne el. Du kan lese mer om de vilkårene her.

Gnist
NPRF benytter app-en Gnist for å dele relevant informasjon som styremøtereferat og andre dokumenter til sine medlemmer.