PRS Sørlandet 22LR

Krister og Solveig Engvoll inviterer til 22LR-stevne 10. februar

Arrangør og sted

MD-er er Krister og Solveig Engvoll og stevnet skytes på Farvannet Skytesenter i Kristiansand.

Om stevnet

22LR PRS på en 100-300m DFS-bane. Kun stålmål med størrelser på 0,5-1mrad.
Hold fra 50 til 200 meter. Props er dekk, tanktraps, kabeltrommel, div.

Mulighet for innskyting på 100 meter under hele stevnet.
Påmelding i SSI. Betaling via Vipps ved oppmøte.

Oppmøte

Farvannet Skytesenter, Kristiansand.

Oppmøte kl. 0900 på felthurtigbanen. Skyting starter kl. 0930.

Mat

Ingen servering.

Utstyr

Alt utstyr er tillatt.