Kandidater til styret for 2024/25

Valgkomiteen har startet sitt arbeid, og leter etter deg som vil bidra til styret i NPRF

I løpet av februar skal vi ha årsmøte i NPRF, og det skal blant annet være valg til styret.
Det er et styre, en valgkomité og et antall regionskontakter som driver NPRF mellom årsmøtene, og det er lagt oppå slik at halvparten er på valg hvert år. Folk velges altså for to år av gangen (med unntak av styreleder). Dersom noen vil være med å drive og styre NPRF, være regionskontakt og representere sin region, vil være ansvarlig for å skaffe sponsorer, ha styreverv eller etc. så ta kontakt med valgkomiteen v/Krister Engvoll. NPRF trenger dyktige folk som vil stå på for NPRF.