Magasin med kapasitet større enn 10 skudd

Midlertidig regelendring til sportslig reglement

Styret har i dag fattet en beslutning til midlertidig endring til sportslig reglement knyttet til magasin med kapasitet større enn 10 skudd.

Bilde lånt fra www.brownells.no

Etter gjeldende våpenforskrift (§2-5 Krav til løyve for erverv av våpenmagasin med stor patronkapasitet) har man ikke lov til å kjøpe magasin til rifle med kapasitet på mer enn 10 skudd uten løyve. Denne endringen trådde i kraft 01.06.2021. Magasin ervervet før endringen er fortsatt lovlig å eie uten løyve.
Styrets vurdering er derfor at det vil være en urimelig fordel for de skytterne som har magasin ervervet før forskriftsendringen på øvelser med mer enn 10 skudd kontra de som ikke har magasin med kapasitet til mer enn ti skudd.
For å eliminere denne fordelen er det derfor vedtatt, gjeldende fra dags dato (og for 2024-sesongen), at man ikke kan fylle magasinet med mer enn 10 skudd på et stevne i regi av NPRF med tilhørende klubber. Denne regelendringen er midlertidig frem til kommende årsmøte, der den vil bli fremmet som en fast regel.

Oppdatert 27.11.2023

Dersom denne reglen brytes gjelder følgende sanksjon:
Dersom RO/MD avdekker at en skytter har skutt en øvelse med mer enn 10 skudd i magasinet vil det trekkes ett poeng per skudd utover 10 skudd. For eksempel, dersom det skytes 12 skudd fra ett magasin, trekkes det to poeng fra skytterens poengsum for den øvelsen.