NPRF innfører klasser i serien

Styret har den 23. august vedtatt at det skal innføres en klasseføringsstruktur for skyttere i NPRF-serien. Med grunnlag i diskusjon og innspill vi har fått i NPRFs utvidede ressursgruppe i etterkant av styremøtet, har vi kommet frem til at det vil innføres følgende klasser i NPRF-serien:

 • Profesjonell (Pro)
 • Semiprofesjonell (Semi-pro)
 • Skytter (Marksman)
 • Rekrutt (Amateur)

Vi vil også kategorisere skytterne i følgende kategorier:

 • Alle skyttere
 • Kvinner (Ladies)
 • Senior (55 år og eldre)
 • Junior (18 år og yngre)

Denne strukturen innføres for at skyttere skal ha mulighet til å konkurrere fra sesong til sesong med skyttere på samme nivå som seg selv. Klasseføringsstrukturen vil være basert på skytterens ferdighetsnivå/prestasjon i foregående sesong. Det innføres også egne kategorier for kvinner, senior og junior. Selv om det innføres klasser, så har alle skyttere mulighet til å vinne stevner da alle vil score sammenlagt i kategorien alle skyttere.

Styret har tro på at klasseføringen vil bidra til økt rekruttering, samt at vi som forbund legger til rette for at flere skyttere forblir aktive ved å skape konkurransearenaer som passer for alle nivåer. Det gir grunnlag for å sette egne mål og kunne ha en realistisk måloppnåelse innen sporten for den enkelte skytter.

Klasseføringsstrukturen er et prestasjonsbasert system der skyttere tildeles en klasse for kommende sesong, basert på deres plassering i inneværende sesong (resultatet før sesongfinalen). Dette oppdateres årlig. Det forutsettes at du har skutt tre stevner i en sesong for å bli klasseført i kommende sesong, slik at klasseføringen ikke er basert på enkeltprestasjoner, men representerer skytterens generelle nivå.

Skytteren vil da være i den tildelte klassen for hele den kommende sesongen, og konkurrere innenfor denne klassen. Styret vil også ha mandat til å flytte en enkelt skytter fra en klasse til en annen, underveis i en sesong, basert på en grundig vurdering. 

Hver klasse består av en prosentandel av det totale antallet tilknyttede skyttere. 

Klassen ”Profesjonell” blir klassifisert som de 20 % beste skytterne. Semiprofesjonell de neste 25% og så videre i henhold til oversikten nedenfor. Dette er det samme systemet som brukes av Precision Rifle Series USA.

NPRF-seriens klasseføringsstruktur i prosenter er som følger: 

 • Profesjonell – første 20%
 • Semiprofesjonell – neste 25%
 • Skytter – neste 25%
 • Rekrutt – siste 30%

I og med dette er nytt i NPRF-sammenheng så er det besluttet å legge til grunn det beste resultatet fra de tre foregående sesonger for første klasseinndeling for 2024-sesongen.