PRS Norge endrer navn

På årsmøtet for PRS Norge, den 7. mars, ble det vedtatt at vi endrer navn til Norges Presisjonsrifleforbund, forkortet NPRF.

Fullstendig protokoll for årsmøtet er tilgjengelig for medlemmer via Gnist.

Hensikten med navneendringen er å tydeliggjøre at vi er på vei fra å være en organisasjon som arrangerer en nasjonal serie til å bli et nasjonalt forbund med tilsluttede klubber.

Vår webside har fått ny adresse: www.nprf.no.

Under regler og vedtekter kan du lese våre nye vedtekter, der det i detalj fremkommer hva som skal til for at din klubb skal kunne bli en del av NPRF.

Merk at logo er midlertidig – dessverre kom vi ikke i mål med ny profil, men dette er noe styret jobber med å få på plass innen kort tid.

Vi ser frem til å utvikle organisasjonen vår videre, og starter nå arbeidet med å rekruttere klubber til IPRF.