PRS-VM 2024 – informasjon om uttak

Styret har vurdert ulike modeller for hvordan vi skal gjennomføre uttak til PRS-VM 2024 i Sør-Afrika, og landet på samme modell som ble brukt for uttak til 2022.

Følgende kriterium vil legges til grunn for de som får tilbud om plass i Norges tropp for PRS-VM 2024:

  • Den enkelte skytters resultat i 2023-serien frem til finalen. Det vil si at resultatet i finalen ikke er med i grunnlaget for uttak.

Målet er at vi skal fylle alle plassene vi blir tilbudt fra IPRF. Derfor vil styret forbeholde seg retten til å gjøre den endelige beslutningen om hvem som får tilbud om plass for å sikre at vi når dette målet.

Hvilke klasser det vil skytes i 2024 er ikke avklart per nå, men vi forventer ikke store endringer i fht. 2022. Skyttere med best plassering på resultatlisten vil få velge klasse først.

Det vil også bli gitt tilbud om flere reserveplasser enn ved uttaket i 2022, slik at vi ikke kommer i en situasjon der vi ikke klarer å fylle alle plassene vi disponerer. Fristen for å takke ja til en plass vil koordineres med påmeldingsfristen fra IPRF, og vi legger opp til at vi skal ha et godt buffer, dvs. fristen for å takke ja til plass i den Norske troppen vil være tidligere enn påmeldingsfristen til IPRF.

Nytt for dette uttaket er at vi vil kreve et depositum for deltakeravgiften, som må betales før plass bekreftes, og som ikke refunderes dersom man trekker seg etter at fristen har gått ut med mindre særlige grunner tilsier det (sykdom ol.).

Styret vil også jobbe for at det det skal være med et støtteapparat, som skal bistå skytterne med praktiske oppgaver og sørge for at skytterne kan fokusere på det sportslige, og i mindre grad måtte være støtteapparat for hverandre.
Det må forventes at PRS Norge må dekke reise og opphold for støtteapparatet, slik at dette vil inkluderes i deltakeravgiften (for skytterne).