IPRF-VM 2024 – informasjon om uttak

Styret har vurdert ulike modeller for hvordan vi skal gjennomføre uttak til IPRF-VM 2024 i USA, og landet på samme modell som ble brukt for uttak til 2022.

Følgende kriterium vil legges til grunn for de som får tilbud om plass i Norges tropp for IPRF-VM 2024:

  • Den enkelte skytters resultat i 2023-serien frem til finalen. Det vil si at resultatet i finalen ikke er med i grunnlaget for uttak.

Offisiell resultatliste for 2023-sesongen før finalen.

Målet er at vi skal fylle alle plassene vi blir tilbudt fra IPRF. Derfor vil styret forbeholde seg retten til å gjøre den endelige beslutningen om hvem som får tilbud om plass for å sikre at vi når dette målet.

Klassene det vil skytes i for 2024 er som for 2022, se IPRFs webside for detaljer. Skyttere med best plassering på resultatlisten vil få velge klasse først. Alle som skal delta i VM må ha skutt minst ett stevne i 2023-sesongen og være medlem av NPRF.

Det vil også bli gitt tilbud om flere reserveplasser enn ved uttaket i 2022, slik at vi ikke kommer i en situasjon der vi ikke klarer å fylle alle plassene vi disponerer. Fristen for å takke ja til en plass vil koordineres med påmeldingsfristen fra IPRF, og vi legger opp til at vi skal ha et godt buffer, dvs. fristen for å takke ja til plass i den Norske troppen vil være tidligere enn påmeldingsfristen til IPRF.

Nytt for dette uttaket er at vi vil kreve et depositum for deltakeravgiften, som må betales før plass bekreftes, og som ikke refunderes dersom man trekker seg etter at fristen har gått ut med mindre særlige grunner tilsier det (sykdom ol.).