VM-uttak 2022

Som de aller fleste har fått med seg blir det første Verdensmesterskapet i PRS skyting avholdt til sommeren.
Enn så lenge er det litt uklart mtp hvordan opplegget blir men, foreløpig plan er Ungarn 6-12 August. Vi deler info så fort vi får den, og ikke minst er spikret siden det har vært en del fram og tilbake med info.

Vi i PRS Norge styret har diskutert mye de siste månedene rundt uttaket og hvordan de plassene som er tildelt skal fordeles innen PRS Norge miljøet. Til slutt falt valget på å bruke plasseringer i 2021 serien innledende til finale, dvs poenger oppnådd i alle gjeldende PRS Stevner før Finalen 2021. Men det ble også satt et krav at skytter må ha skutt en finale siden PRS Norge startet i 2017.Med 20 stevner i seieren fra sør til nord ble vi enige om at dette var den mest rettferdige måten å utføre valget på. Det ble også vedtatt at grensa for tilbud om plass ble satt ved 20 plass i serien.

Med dette bestemt ble det sendt ut mail til de 20 beste i serien der det ble tilbudt en plass, det ble forklart grovt rundt klassene og plassene som var ledige, det ble også forklart en del annen info rundt VM som vi visste på det tidspunktet.
Etter dialog med disse 20 så ble følgende plasser fylt.

Open:
Jarnes Mydland
Rino Andersen
Nikolas Omland
Sindre Nyland
Christian Berg
Runar Jonsson
Reserve: Gøran Haugland

Mil/Leo:
Thomas Stavdal
Daniel Jacobsen
Eivind Sæther
Kristian Gundersen

Lady:
Kari Fjellestad

Limited. ( 308W/223Rem ):
Espen Slettebø
Arve Lundestad
Even Skaarer

Øvrige som fikk tilbud takket nei av forskjellige grunner så slik ser VM utvalget til PRS Norge ut per i dag.

Mer info kommer etterhvert som ting blir klare for oss, både for de som reiser og andre som er ivrige og vil følge med.

Mvh Styret PRS Norge