PRS Dombås

Flott at de som møtte kunne komme.
Spennende vind som gjorde at alle fikk utfordringer. De fleste traff moskusen på 745m selv om det var mye vind og tidvis vanskelig å se i snøføyken.

Håper på å kunne arrangere en match til mot høsten en gang.