Cold Steel

Cold Steel på Hengsvann skytefelt ( Kongsberg ) fredag 26 og lørdag 27 mars, blir denne gangen kun tellende i den Norske PRS-serien. VRS er på frys inntil de nordiske grensene kan passeres uten karantene.

Maks antall deltakere 56.

Minimum antall skudd 200.

Maks avstand rundt 1000 meter.

MD: Thomas Stavdal

Send mail til vrs.hengsvann@gmail.com

,med fullt navn, mail du ønsker å motta informasjon på, og telefon nr. Du som allerede har betalt, men ikke kunne delta i 2020 skriver også det. Ber også om at du som har forhåndsbetalt, melder deg på innen mandag 1 februar. Hvis ikke vil plassen din kunne gå til en annen skytter.

Dersom korona gjør at arrangementet ikke kan gjennomføres, vil du få tilbud om full tilbakebetaling av påmeldingsavgift. Alternativt kan du ha en garantert plass til neste Cold ( Hot? ) Steel. Det velger du selv. Om stevnet gjennomføres, men du pga lokale eller sentrale korona restriksjoner ikke kan delta, vil du bli tilbudt det samme. MERK: Det er viktig at du varsler så snart avgjørelsen er tatt.

Påmeldingsavgift 2500,- inkluderer bra middag fredag og lørdag, samt en helt unik skyteopplevelse. Vi vil gjerne inkludere mulighet for overnatting i skytterhus/skytebaner, men der må vi se hvordan korona situasjonen utvikler seg.