PRS JulePling Rauhella 29. desember

Vi vil ønske velkommen til ny match på Rauhella.
Kartreferanse
MD: Kristian Gundersen / Ass MD: Bjørn Sørland.
Det blir lagt opp til 24 deltakere. 3 grupper av 8 skyttere.
Man må beregne ca 100-110 skudd ut i fra antall øvelser.
Avstander er 100-430 meter.

Oppmøte og registrering er kl 0830 på Rauhella.
Skyting starter når det er skytelys, dog etter kl 0900 uansett.
Matchbok blir ikke delt ut i forkant, men øvelser vil bli gått grundig igjennom i forkant.
Gjeldene covid tiltak vil bli etterfulgt. Brudd på disse kan evt medføre bortvisning fra matchen.
Påmelding starter kl 1800 9.desember på deltaker.no
Pris: 600kr, ink mat.
Påmelding.

Spørsmål kan evt rettes til MD.