Matchbok PRS Abusdal november 2018

PRS Abusdal 2018, 17-18/11-18

 

Alle baner skytes fra nær til fjern, og venstre gong. Høyre er reserve. Ett poeng per treff. Utgangsstilling er stående, rifle i hoftehøyde, magasin i, sluttstykke bak.

 

Bevegelse er å flytte rifla fra en posisjon til en annen, sluttstykke skal være bak ved bevegelse. To overtredelser er diskvalifikasjon. Å rette rifla mot et annet mål i samme retning er ikke bevegelse og kan gjøres med ladd våpen.

Skytterene utviser finger og pekedisiplin hele tida,

 

Tillatt pekeretning vil bli opplyst på alle stasjoner, to overtredelser er diskvalifikasjon

All håndtering og transport av rifler som ikke er nedpakket er med sluttstykke ute eller åpent og magasinet ute. To overtredelser…

Rifler som ikke er i bruk ligger eller står på tofot på anviste steder, med sluttstykke ute eller åpent, og magasin ute. Eller er nedpakket i bag eller koffert. Rifler skal ha kammerflagg i når de ikke er i bruk.

Visitasjon etter skutt øvelse er sluttstykke bak eller ut, magasin ut – sjekk av standplassleder.

Våpen SKAL visiteres av standplassleder.

Stasjon A

Øvelse 1

Hustak og Spanske Ryttere

3 mål, 230m, 250m, 385m, 12 skudd

tofot, to puter

Skyt 2 skudd på hver avstand fra hustaket, flytt til spansk rytter og skyt 2 skudd på hver avstand

2 minutter

 

Øvelse 2

Bakholdsangrep

4 mål, 30-50m og 330m, fritt antall skudd

reim

Skyt 2 skudd på 330m, snu rundt (obs pekeretning) og skyt 2 skudd i hver IPSC-figur. Skyt så fritt antall skudd på 330m

Åpent sluttstykke og vending i rett retning er KRITISK i denne øvelsen.

1 poeng per treff i gong, 1 poeng per A-treff på IPSC-figurene.

1 minutt

 

Stasjon B

Øvelse 3

Langholdstønne

3 mål, 165m, 270m, 580m, 12 skudd

tofot, to puter

Skyt to skudd på hvert mål over stående tønne, velt tønna og gjenta over liggende tønne

2 minutter

 

Øvelse 4

Fort, fort, fort

3 mål, 165m, 270m, 580m, fritt antall skudd

tofot, to puter

Skyt et TREFF, på 165m, et TREFF på 270m, et TREFF på 580m, gjenta til stans

1 minutt

 


 

Stasjon C

Øvelse 5

Troll i eske

1 mål, 310m, 10 skudd

Ingen hjelpemidler

Skyt 10 skudd på rund gong på stålfjær.

2 minutter

 

Øvelse 6

500m

2 mål, 500m, (ytre venstre, og ytre høyre gruppe på 500m skivestativ, husk venstre gong i gruppa) 10 skudd

Tofot, to puter

Vanlig utgangsstilling, men bare ett skudd i magasinet. Skytter henter et og et skudd i bokser lengre og lengre bak skytter.

Skyt venstre gong først, deretter høyre, så venstre, osv.

2 minutter

 

Stasjon D

Øvelse 7

Høyt og lavt

2 mål, 330 og 500m (midtre gruppe på 500m stativet, husk venstre gong), 12 skudd

Ingen hjelpemidler

Skyt 1 skudd knestående eller sittende på 330m og 1 på 500m til venstre for barrikaden, til høyre, og gjennom barrikaden. Gjenta stående.

4 minutter

 

Øvelse 8

Hvor fort kan du

2 mål, 330 og 500m (midtre gruppe på 500m stativet, husk venstre gong) 10 skudd

På ild skytes først 330m, så 500m

30s

Reis opp, og ny kommando

På ild skytes først 330m, så 500m

25s

Reis opp, og ny kommando

Fortsett med 20, 15, 10 og evt 5