PRS Abusdal 18. november

Søndag 18. november – kjører SSK et PRS stevne på Abusdal.

Stevnet er her: https://kart.gulesider.no/m/f7roY
Vi begynner 0900,
påmeldingsavgift er 300,-
Reglene er her: https://www.nprf.no/regler/
6-8 øvelser, ta med minst 100 skudd
Maks 30 skyttere
Påmelding til: krister.engvoll@gmail.com
Betaling til konto. 9480.11.14657

Tillatt utstyr vil være rifle med tofot, to poser/ bagger, eller en + sekken. Noen øvelser vil inneholde utstyr som kan brukes.
Øvelsene vil være lagt opp slik at det ikke er noe å hente på fancy utstyr (eller store magasiner). Fokus blir grunnleggende ferdigheter, og å anvende dem effektivt
Det vil være hold ut til ca 800m, men svært få skudd over 5-600m. Alle hold vil bli oppgitt, og en kan bruke egen avstandsmåler om ønskelig.
Halvauto er lov dersom man har NROF nivå 3 eller DSSN godkjenningskurs.
Arrangør rigger og skyter på lørdag, andre skyter på søndag.