Matchbøker for OALH/Ulfhednar PRS Romerike (begge dager)

Match-bok – OALH/ULFHEDNAR PRS 1, Romerike 3. februar 2018
Teknisk arrangør: Oslo og Akershus Langholdsklubb
Stevnekapasitet: 3 grupper, 12 stk i hver, maksimalt 36 deltakere
3 områder, 9 stager

Informasjon
– Sikkerhet er høyeste prioritet, før, under og etter stevnet, og sikkerhet er alles ansvar hele tiden. PRS skal bidra til å heve standarden for sikker bruk av våpen blant deltakerne og i samfunnet for øvrig. Arrangør oppfordrer alle deltakere om å sette seg inn i gjeldende regelverk for stevner tilknyttet PRS-serien. Oppdatert regelverk finnes på www.prsnorge.no.
– Det skal brukes kammerflagg! Har du ikke kammerflagg, si ifra ved registrering før stevnet og man vil få utlevert. All transport av våpen skjer med sluttstykke i bakre stilling, kammerflagg i og magasin ut. Våpen bæres med munningen opp! Ellers, følg standplassleders kommando.


– Skyteprogrammet er praktisk rettet, skytingen feltmessig og simulere praktisk bruk av boltrifle.
– Maksimal avstand vil være 600 m.
– Alle deltakere og arrangører skal behandle hverandre med respekt!
– Juks eller forsøk på juks tolereres ikke og kan være grunn for diskvalifisering!
– Det er ikke tillatt å hjelpe en skytter i løpet av en serie.
– Stevnet premieres med medalje til vinner, nummer 2 og nummer 3. Gavepremier trekkes ut blant deltakerne i stevnet 3. og stevnet 4. februar. Deltakelse i begge stevner gir to ”lodd”. Med i utrekningen er også medhjelpere under stevnet som standplassledere, spottere og annet personell.
– Stevnet vil foregå på skytebaner rundt omkring på Romerike. Alle deltakere må selv besørge transport mellom banene. Det oppfordres til samkjøring. Løypa er beregnet til å ta 6-8 timer.
– Oppmøte er på Haga skytebane for registrering og briefing, ikke senere enn 08:00. Briefing 08:30.
– Påmelding og resultatservice vil foregå på www.prsnorge.no. Der vil man også finne oppdatert ranking i PRS-serien.

Sørum 1, Lørenfallet:

Stage 1
Dobbelt felthold
1/6 (45 cm) og 1/3 (50 cm)
Ukjent avstand
6+6 skudd
3 minutter
Max 12 treff/poeng
Fri stilling og hjelpemidler (ikke elektronisk avstandsmåler)

Skytingen foregår i gruppe på 12 skyttere mot to felthold med nummererte skiver. Skytter er selv ansvarlig for å huske sitt nummer og skyte på riktig skive. Den enkelte skytters skivenummer vil bli ropt opp av standplassleder ved et ”opprop”. Våpen settes på standplass med sluttstykket i bakre stilling og sikkerhetsflagg i. Ladde magasin legges ved siden av. Utgangsstilling er stående bak standplass. På kommando ”Ild!” kan man innta skytestilling og gjennomføre øvelsen. Det skal skytes mot nærmeste mål først! Bruk av elektronisk avstandsmåler vil bli oppfattet som juks og medfører stevne-advarsel og diskvalifikasjon fra stage!

Stage 2
Tønne, stående og liggende
Selvanviser 10 cm og 2x selvanviser 35 cm
90 m, 280 m og 400 m
12 skudd
3 minutter
Max 12 treff/poeng
Fri stilling (fra angitte posisjoner) og hjelpemidler

Stage skytes en og en skytter etter rekkefølge bestemt av standplassleder. Først 2 skudd i hvert mål fra liggende tønne. Så forflytning til stående tønne hvor det er samme prosedyre. Husk at all forflytning i PRS skjer med sluttstykket i bakre stilling! Utgangsstilling er stående bak barrikade, våpen ladd med sluttstykket i bakre stilling og med pipemunning pekende mot skivene.

Stage 3
Find your limit?
Pappmål, 12 cm, 8 cm og 5 cm
200 m
4 skudd i fritt valgt mål
0,5 poeng for treff i 12 cm, 1,5 poeng for treff 8 cm og 2 poeng for treff i 5 cm
60 sekunder
Max 8 poeng
Fri stilling og hjelpemidler

Skytingen foregår i gruppe på 12 skyttere mot nummererte papp-mål. Skytter er selv ansvarlig for å huske sitt nummer og skyte på riktige skiver. Den enkelte skytters skivenummer vil bli ropt av standplassleder ved et ”opprop”. Våpen settes på standplass med sluttstykket i bakre stilling og sikkerhetsflagg i. Ladd magasin legges ved siden av. Utgangsstilling er stående bak standplass. På kommando ”Ild!” kan man innta skytestilling og gjennomføre øvelsen. Man velger selv hvilken av skivestørrelsene man vil skyte på.

Sørum 2:

Stage 4
Pyramiden
Pyramiden, 10 delt poengskive
100 m
5 skudd
60 sekunder
Max 10 poeng
Fri stilling og hjelpemidler

Skytingen foregår i gruppe på 12 skyttere mot nummererte papp-mål. Skytter er selv ansvarlig for å huske sitt nummer og skyte på riktig skive. Den enkelte skytters skivenummer vil bli ropt opp av standplassleder ved et ”opprop”. Våpen settes på standplass med sluttstykket i bakre stilling og sikkerhetsflagg i. Ladd magasin legges ved siden av. Utgangsstilling er stående bak standplass. På kommando ”Ild!” kan man innta skytestilling og gjennomføre øvelsen. Poeng tildeles etter hvor mange poeng man greier på skiva:
50 poeng = 10 poeng
45-49 poeng = 8 poeng
40-45 poeng = 7 poeng
35-39 poeng = 6 poeng
30-34 poeng = 5 poeng
25-29 poeng = 4 poeng
20-24 poeng = 3 poeng
15-19 poeng = 2 poeng
<15 poeng = 1 poeng
0 poeng = 0 poeng

Stage 5
PRS Skill Stage
RANGERINGSSTAGE
35 cm selvanviser
290 m
12 skudd
90 sek
Max 8 treff/poeng
Fri stilling (fra angitte posisjoner) og hjelpemidler

Stage skytes en og en skytter etter rekkefølge bestemt av standplassleder. Det skytes 2 skudd mot mål fra 4 ulike posisjoner i barrikade. Disse angis av standplassleder ved gjennomgang.
Stage skytes på tid som, sammen med antall treff/poeng, kan bli brukt ved en eventuell rangering av stevnet. Utgangsstilling er stående bak barrikade, våpen ladd med sluttstykke i bakre stilling og med pipemunning

Stage 6
Tiurleik
Tiur
100 m
5 skudd
2 minutter
Max 10 poeng, 1 poeng for treff, 2 poeng for innertreff
Sittende stilling fra stubbe eller på bakken, ikke tillatt med tofot eller trefot!

Skytingen foregår i gruppe på 12 skyttere mot nummererte papp-mål. Skytter er selv ansvarlig for å huske sitt nummer og skyte på riktig skive. Den enkelte skytters skivenummer vil bli ropt opp av standplassleder ved et ”opprop”. Utgangsstilling er sittende på stubbe eller på bakken. Våpen ladet med sluttstykke i bakre stilling. På kommando ”Ild!” starter øvelsen.

Haga:

Stage 7
Bare reim
Felthold
Vertikal stripe (40 cm)
300 m
50 sekunder
6 skudd, treff gir 1 poeng, innertreff gir 2 poeng
Max 12 poeng
Fri stilling, ingen hjelpemidler foruten reim

Skytingen foregår i gruppe på 12 skyttere mot nummererte papp-mål. Skytter er selv ansvarlig for å huske sitt nummer og skyte på riktig skive. Den enkelte skytters skivenummer vil bli ropt opp av standplassleder ved et ”opprop”. Utgangsstilling er liggende med våpen ladd og sikret. På kommando ”Ild!” kan man avsikre, innta skytestilling og gjennomføre øvelsen.

Stage 8
Presisjon
Baneskive 60 cm
300 m
6 skudd
90 sekunder
Max 12 poeng
Fri stilling og hjelpemidler

Skytingen foregår i gruppe på 12 skyttere mot nummererte papp-mål. Skytter er selv ansvarlig for å huske sitt nummer og skyte på riktig skive. Den enkelte skytters skivenummer vil bli ropt opp av standplassleder ved et ”opprop”. Våpen settes på standplass med sluttstykket i bakre stilling og sikkerhetsflagg i. Ladd magasin legges ved siden av. Utgangsstilling er stående bak standplass. På kommando ”Ild!” kan man innta skytestilling og gjennomføre øvelsen.
Sentrum = 2 poeng
10 = 1,5 poeng
9 = 1 poeng
8 = 0,5 poeng
7-1 = 0 poeng

Stage 9
Felthurtig
3x selvanviser 35 cm
100, 120 og 240 m
Minimum 3 skudd
Max 10 poeng
Fri stilling og hjelpemidler

Stage skytes en og en skytter etter rekkefølge bestemt av standplassleder. Det skytes et treff i hvert av målene i rekkefølge angitt av standplassleder ved gjennomgang. Nærmest først! Stage skytes på tid. Tid blir brukt til poengberegning. Utgangsstilling er stående, ved foten gevær, med våpen ladd og sikret. På startsignal starter øvelsen. Det utføres kontroll av sikring før gjennomføring av øvelsen.
<10 sek = 12 poeng
10-12 sek = 11 poeng
12-15 sek = 10 poeng
15-20 sek = 8 poeng
20-25 sek = 6 poeng
25-30 sek = 5 poeng
30-35 sek = 4 poeng
35-40 sek = 3 poeng
40-45 sek = 2 poeng
45-50 sek = 1 poeng
60 sek + = 0 poeng

Max 94 poeng
Min ca 61 skudd

Match-bok – OALH/ULFHEDNAR PRS 2, Romerike 4. februar 2018
Teknisk arrangør: Oslo og Akershus Langholdsklubb
Stevnekapasitet: 3 grupper, 12 stk i hver, maksimalt 36 deltakere
3 områder, 6 stager

Informasjon
– Sikkerhet er høyeste prioritet, før, under og etter stevnet, og sikkerhet er alles ansvar hele tiden. PRS skal bidra til å heve standarden for sikker bruk av våpen blant deltakerne og i samfunnet for øvrig. Arrangør oppfordrer alle deltakere om å sette seg inn i gjeldende regelverk for stevner tilknyttet PRS-serien. Oppdatert regelverk finnes på www.prsnorge.no.
– Det skal brukes kammerflagg! Har du ikke kammerflagg, si ifra ved registrering før stevnet og man vil få utlevert. All transport av våpen skjer med sluttstykke i bakre stilling, kammerflagg i og magasin ut. Våpen bæres med munningen opp! Ellers, følg standplassleders kommando.
– Skyteprogrammet er praktisk rettet, skytingen feltmessig og simulere praktisk bruk av boltrifle.
– Maksimal avstand vil være 600 m.
– Alle deltakere og arrangører skal behandle hverandre med respekt!
– Juks eller forsøk på juks tolereres ikke og kan være grunn for diskvalifisering!
– Det er ikke tillatt å hjelpe en skytter i løpet av en serie.
– Stevnet premieres med medalje til vinner, nummer 2 og nummer 3. Gavepremier trekkes ut blant deltakerne i stevnet 3. og stevnet 4. februar. Deltakelse i begge stevner gir to ”lodd”. Med i utrekningen er også medhjelpere under stevnet som standplassledere, spottere og annet personell.
– Stevnet vil foregå på skytebaner rundt omkring på Romerike. Alle deltakere må selv besørge transport mellom banene. Det oppfordres til samkjøring. Løypa er beregnet til å ta 6-8 timer.
– Oppmøte er på Haga skytebane for registrering og briefing, ikke senere enn 08:00. Briefing 08:30.
– Påmelding og resultatservice vil foregå på www.prsnorge.no. Der vil man også finne oppdatert ranking i PRS-serien.

Sørum 1, Lørenfallet:

Stage 1
Felthold
S25 (62,5 cm)
Ukjent avstand
6 skudd, treff gir 1 poeng, innertreff gir 2 poeng
2 minutter
Max 12 poeng
Fri stilling og hjelpemidler (ikke elektronisk avstandsmåler)

Skytingen foregår i gruppe på 12 skyttere mot nummererte papp-mål. Skytter er selv ansvarlig for å huske sitt nummer og skyte på riktig skive. Den enkelte skytters skivenummer vil bli ropt opp av standplassleder ved et ”opprop”. Våpen settes på standplass med sluttstykket i bakre stilling og sikkerhetsflagg i. Uladd magasin legges ved siden av sammen med 6 løse patroner. Utgangsstilling er stående bak standplass. På kommando ”Ild!” kan man fylle magasin, innta skytestilling og gjennomføre øvelsen. Bruk av elektronisk avstandsmåler vil bli oppfattet som juks og medfører stevne-advarsel og diskvalifikasjon fra stage!

Stage 2
Frem og tilbake, like langt – på taket
3x selvanviser 35 cm
290 m, 400 m og 510 m
Fritt antall skudd (ca 10+)
3 minutter
Max 12 treff/poeng
Fri stilling og hjelpemidler fra toppen av taket

Stage skytes en og en skytter etter rekkefølge bestemt av standplassleder. Først 1 treff i nærmeste mål, deretter 1 treff i mål på 400 m, så 1 treff i nærmeste mål igjen, så 1 treff i målet lengst unna. Deretter tilbake til nærmeste mål og gjenta prosedyren. Man må treffe før man går videre. Samme hold skal kun treffes en gang hver gang! Utgangsstilling er stående bak barrikade, våpen ladd med sluttstykke i bakre stilling og med pipemunning pekende mot skivene.

Sørum 2, Lørenfallet:

Stage 3
Bare reim, felthold
1/3
400 m
12 skudd
2 minutter
Max 12 poeng
Fri stilling, ingen hjelpemidler foruten reim

Skytingen foregår i gruppe på 12 skyttere mot nummererte papp-mål. Skytter er selv ansvarlig for å huske sitt nummer og skyte på riktig skive. Den enkelte skytters skivenummer vil bli ropt opp av standplassleder ved et ”opprop”. Utgangsstilling er liggende med våpen ladd og sikret. På kommando ”Ild!” kan man avsikre, innta skytestilling og gjennomføre øvelsen.

Stage 4
Kloss hold
35 cm selvanviser
90 m
8 skudd.
Max 8 treff/poeng
Ingen hjelpemidler tillatt!

Utgangsstilling på kne bak skjul (pallevegg 120 cm høy), magasin i, sluttstykke bak og finger ut av avtrekkerbøyle! På kommando reiser man seg og skyter 1 skudd innen 10 sekunder mot målet.
På kommando skal sluttstykket i bakre stilling og man inntar utgangsstilling. Drill gjentas 8x. Skudd etter stans gir ikke treff. Brudd på sikkerhetsrutiner medfører stevne-advarsel og direkte diskvalifikasjon fra stage!

Haga:

Stage 5
Tanks-stopper
RANGERINGSSTAGE
Selvanviser 35 cm
300 m
9 skudd
2 minutter
Max 9 treff/poeng
Fri stilling (fra angitte posisjoner) og hjelpemidler

Stage skytes en og en skytter etter rekkefølge bestemt av standplassleder. Det skytes 3 skudd fra hver av tre ulike posisjoner i barrikaden. Disse angis av standplassleder ved gjennomgang. Stage skytes på tid som, sammen med antall treff/poeng, kan bli brukt ved en eventuell rangering av stevnet.
Utgangsstilling er stående bak barrikade, våpen ladd med sluttstykke i bakre stilling og med pipemunning pekende mot skivene.

Stage 6
Stang
Småen
130 m
Fritt antall skudd/treff/poeng
25 sekunder
Fri stilling og hjelpemidler

Skytingen foregår i grupper på 3×4 skyttere mot nummererte papp-mål. Skytter er selv ansvarlig for å huske sitt nummer og skyte på riktig skive. Den enkelte skytters skivenummer vil bli ropt opp av standplassleder ved et ”opprop”. Utgangsstilling liggende med våpen ladd og sikret. På kommando ”Klar!” kan man innta skytestilling og avsikre. På kommando ”Ild!” starter øvelsen. Skudd foran ”Ild!” og etter ”Stans!” straffes med trekk i antall treff tilsvarende antall skudd skutt utenom skytetid.

Max ca 68 poeng
Min ca 60 skudd