PRS-Østlandet Lørdag

.PRS-Østlandet på Nedre Blæsa Skytefelt. ( Skien )
Matchen består av 9-11 øvelser. Innhold i disse blir publisert ASAP.
Regn med rundt 150 skudd.
Det planlegges med inntil 42 plasser.
Oppmøte senest kl 0730. Første skudd går ved soloppgang.
Påmelding på mail til: prs-ostlandet@outlook.com
Alle deltakere må sende mail. Vennligst signer mail med fullt navn, tlf og mail adresse.
Pris: 500,-
Konto: 2610 31 52622
Betalingsfrist fredag 19.01.18
Avmelding innen torsdag 01.02.18 belønnes med 50% tilbakebetaling.
Betaling merkes med fullt navn og PRS.
Ikke betal før du har fått plass bekreftet på mail

Utgangsposisjon for alle øvelser der annet ikke er nevnt.
Bolt bak, magasin i.
For halvauto må sikring også være på.
Der hvor det er rødt sperrebånd eller rød maling kan ikke skytter, eller noen del av rifle være i bakken under skyting.
Dersom dette ikke overholdes vil treff ikke telle. Skytter skal bli gjort oppmerksom på at han ikke overholder sperringene under skyting.

Øvelse 1. Den smale sti.

Utgangsposisjon bakenfor start av sti.
Kabel-trommel er merket med fem posisjoner det kan skytes fra.
Maks antall poeng fra hver posisjon er 2.
Dvs at skytter kan velge å skyte fra samme posisjon til han har 2 treff.
Øvelsen skytes på venstre stål 20×20. Høyre stål er reserve.
Maks antall skudd 10.
Maks antall poeng 10.
Skytter og utstyr må holde seg innenfor stien. Gjenstander som mistes på utsiden, kan ikke brukes resten av denne øvelsen. Unntak er rifle.
Tid til disp er 3:30. Avstand ca 290 meter.

Øvelse 2. PRS skill barrikade.
2 skudd fra hver posisjon.
Maks 8 skudd.
Maks 8 poeng.
Mål 20×20.
Avstand 285 meter.
Tid til disp 1:30.

Øvelse 3. PRS skill 1.

Tre stk 30×30 mål @315 og 300 meter.
Ubegrenset antall skudd.
Utgangsposisjon stående 10 meter unna rifla. Posisjon er markert.
Rifla skal ligg klar i skyte posisjon, bolt bak magasin i.
Skyte fra venstre mot høyre. Ved treff gå til neste plate.

OBS: Egen vri på øvelse. Når første tre mål har treff, må skytter løpe tilbake til utgangsposisjon å hente nytt magasin med ammo. Dette magasinet må brukes til å engasjere samme mål, men i motsatt rekkefølge. Dvs fra høyre mot venstre. ( skyttere som kun har ett magasin kan fylle det under løping begge veier, men må tilbake til utgangsposisjon. )
Skytter kan under hele øvelsen ha ammo i skytterposisjon for enkeltskuddsmating.

Tid til disp 1.30. .
Maks antall poeng. 6.
Ved poenglikhet sammenlagt vil tid på denne øvelsen avgjøre plassering.

Øvelse 4. PRS Blæsa skill..:-)

Øvelsen skal skytes nært til fjernt. Kun ett poeng pr stål. Først stort så lite. Eventuelt stort, medium, lite der det er tre forskjellige mål.
Skytter kan skyte så mange skudd han vil mot samme mål.
Skytter kan velge å hoppe over mål eller hele målgrupper. Dette må meldes underveis.
Maks antall skudd 18.
Maks antall tellende treff 16.
Maks antall poeng 16.+ inntil 2 bonus poeng.
Skyttere som fyller denne øvelsen vil få ett bonuspoeng for hver ubrukt patron han sitter igjen med.

Målområde 1. 170 meter 20×20 og 10×15.
Målområde 2. 200 meter 20×20 og 10×15.
Målområde 3. 220 meter 20×20 og 10×15.
Målområde 4. 315. 30×30 20×20 og 10×15.
Målområde 5. 410. 30×30 20×20 og 10×10.
Målområde 6. 530.40×40 30×30 og 20×20.
Målområde 7. 560. Stor Thlr-plate.

I alle målområder er det dobbelt sett med stål. Det er høyre gruppe som skal skytes på, da venstre brukes på en annen standplass. Skulle en plate gå ned for telling, kan skytter allikevel skyte på en plate i venstre målgruppe.
Tid til disp 3:30.

Øvelse 5. MG-banen, bak kabeltrommel.
Utgangsposisjon på utsiden av definert boks.
Øvelsen skal skytes nært til fjernt.Kun ett poeng or stål. Først stort så lite på målgrupper med to mål. Stort, medium, lite på målgrupper med tre mål.
Ved bom kan skytter skyte flere skudd mot samme mål, eller hoppe over mål eller hele målgrupper. Dette må meldes underveis.

Målgruppe 1. 140 meter. 20×20 og 10×15.
Målgruppe 2. 180 meter. 20×20 og 10×15.
Målgruppe 3. 200 meter. 20×20 og 10×15.
Målgruppe 4. 280 meter 30×30, 20×20 og 10×15.
Målgruppe 5. 355 meter 30×30, 20×20 og 10×15.
Maks antall skudd 14.
Maks antall tellende treff 12.
Maks antall poeng 12.
Tid 3 min.

I alle målområder er det dobbelt sett med stål. Det er venstre gruppe som skal skytes på, da høyre brukes på en annen standplass. Skulle en plate gå ned for telling, kan skytter allikevel skyte på en plate i høyre målgruppe.

Øvelse 6. Bak MG-banen.
Samme prosedyre, poeng og tid som øvelse 5.
Stillingen er i fremskråning med mulighet for støtte på horisontal tømmerstokk.
Alle avstander er ca +20 meter.

Øvelse 7. Øyeblikksskudd på parkeringsplass med målbytte.

Det skal skytes fire skudd fra tre forskjellige posisjoner/stillinger mot to forskjellige mål.
“Liggende”, stående med kabeltrommel som støtte. Dvs som et bord.
Siste er en høyere og svakere stilling mot barrikade.
Pip fra timer betyr ild og ild må være avgitt innen ett sekund for å få tellende treff.
Utgangsposisjon bolt bak, magasin i, stående på definert sted.
Fra ild gis går det 15 sekunder til første pip.
Det går 10 sekunder mellom hvert pip. Ved stillingsbytter går det 15 sek.

Maks antall skudd 12.
Maks antall poeng 12.
Avstand ca 280meter.
Mål 20×20.
Tid inntil 3 min.

Øvelse 8.
Kongen på haugen.
Det skal skytes fire skudd fra tre forskjellige posisjoner på snøhaug.
Minst en fot må være på markert avsats under skyting.
Utgangsposisjon bolt bak, magasin i.
Maks antall skudd 12.
Maks antall poeng 12.
Avstand 244-248 meter.
Mål 500 UNL-papp.
Tid 2 min.
Poengfordeling: senter(10) gir ett poeng.
9 gir 0,9poeng. 5 gir 0,5 poeng osv..
Husk skytter ID som står skrevet på papp.

Øvelse 9.
Rundt stubben.
Det skal skytes tre skudd fra fire forskjellige posisjoner.
Utgangsposisjon bolt bak, magasin i.
Maks antall skudd 12.
Maks antall poeng 12.
Avstand 95meter.
Mål redusert skive.
Tid 3 min.
Poengfordeling: senter(10) gir ett poeng.
9 gir 0,9poeng. 5 gir 0,5 poeng osv..
Husk skytter ID som står skrevet på papp

Øvelse 10. KYL variant.

Skytter legger fra seg magasin med fem patroner ti meter oppi veien og starter øvelsen der.
Våpen ligger klart på standplass, bolt bak, magasin i med seks patroner. Eventuelt singel mating for de med små magasin.
Skytter kan skyte på inntil seks mål fra venstre mot høyre.
Skytter kan når som helst stoppe og få med seg opptjente poeng. Ved bom mister skytter alt opptjent, men kan løpe tilbake å hente magasin med fem patroner.
Skytter må starte fra venstre igjen, men mister ikke opptjente poeng ved bom, men kan kun gå videre til neste mål, ved treff.
Poengberegning: 0,5. 1. 1,5. 2. 3. 4.
Maks antall poeng 12.
Avstand 365 meter.
Antall skudd: inntil 6+5.
Største og minste målstørrelse 40×40 10×10.
Tid 2 minutter.

Øvelse 11. Trugeløp?

Utgangsposisjon stående på definert sted med bolt bak, magasin i.
Skytter skal skyte tre skudd mot samme mål, for så å gjennomføre stillingsbytte. Gjenta i alle stillinger. Det skytes mot venstre mål hele øvelsen. Høyre er reserve.

457 20×20
437 20×20
438 20×20
415 20×20
405 20×20

Maks antall skudd 15.
Maks antall poeng 15.
Tid til disp 7 min.

Alle øvelser kan bli endret innen konkurransen starter.
Det samme gjelder avstander.
På konkurransedagen vil oppgitte avstander ha inntil 5 meter feilmargin.