Øvelser — PRS-Østlandet på nedre blæsa skytefelt. (Skien)

Utgangsposisjon for alle øvelser der annet ikke er nevnt. Bolt bak, magasin i. For halvauto må sikring også være på. Der hvor det er rødt sperrebånd eller rød maling kan ikke skytter, eller noen del av rifle være i bakken under skyting. Dersom dette ikke overholdes vil treff ikke telle. Skytter skal bli gjort oppmerksom på at han ikke overholder sperringene under skyting.

 

Stasjon 1
Øvelse 1 — Den smale sti

Utgangsposisjon bakenfor start av sti. Kabel-trommel er merket med fem posisjoner det kan skytes fra. Maks antall poeng fra hver posisjon er 2. Dvs at skytter kan velge å skyte fra samme posisjon til han har 2 treff. Øvelsen skytes på venstre stål 30×30. Høyre stål er reserve.
Maks antall skudd 10.
Maks antall poeng 10.
Skytter og utstyr må holde seg innenfor stien. Gjenstander som mistes på utsiden, kan ikke brukes resten av denne øvelsen. Unntak er rifle.
Tid til disp er 3:30.
Avstand 300 meter.

Stasjon 1
Øvelse 2 — PRS skill barrikade

2 skudd fra hver posisjon.
Maks 8 skudd.
Maks 8 poeng.
Mål 20×20.
Avstand 300 meter.
Tid til disp 1:30.

 

Stasjon 2
Øvelse 1 — PRS skill 1

Utgangsposisjon stående 10 meter unna rifla. Posisjon er markert. Rifla skal ligg klar i skyte posisjon, bolt bak magasin i. Skyte fra venstre mot høyre. Ved treff gå til neste plate.

OBS: Egen vri på øvelse. Når første tre mål har treff, må skytter løpe tilbake til utgangsposisjon å hente nytt magasin med ammo. Dette magasinet må brukes til å engasjere samme mål, men i motsatt rekkefølge. Dvs fra høyre mot venstre. ( skyttere som kun har ett magasin kan fylle det under løping begge veier, men må tilbake til utgangsposisjon. ) Skytter kan under hele øvelsen ha ammo i skytterposisjon for enkeltskuddsmating.

Ubegrenset antall skudd.
Maks 6 poeng
Mål, tre stk 30×30 mål
Avstander 315 og 300 meter.
Tid til disp 1:30
Ved poenglikhet brukes tiden på denne øvelsen til å skille skyttere

 

Stasjon 2
Øvelse 2 — 200 standplass

Øvelsen skal skytes nært til fjernt. Kun ett poeng pr stål. Først stort så lite. Eventuelt stort, medium, lite der det er tre forskjellige mål. Skytter kan skyte så mange skudd han vil mot samme mål. Skytter kan velge å hoppe over mål eller hele målgrupper. Dette må meldes underveis.
Målområde 1. 170 meter 20×20 og 10×15.
Målområde 2. 200 meter 20×20 og 10×15.
Målområde 3. 220 meter 20×20 og 10×15.
Målområde 4. 315. 30×30 20×20 og 10×15.
Målområde 5. 410. 30×30 20×20 og 10×10.
Målområde 6. 530.40×40 30×30 og 20×20.
Målområde 7. 560. Stor Thlr-plate.
I alle målområder er det dobbelt sett med stål. Det er høyre gruppe som skal skytes på, da venstre brukes på en annen standplass. Skulle en plate gå ned for telling, kan skytter allikevel skyte på en plate i venstre målgruppe.
Maks antall skudd 18.
Maks antall tellende treff 16.
Maks antall poeng 16. + inntil 2 bonus poeng.
Skyttere som fyller denne øvelsen vil få ett bonuspoeng for hver ubrukt patron han sitter igjen med.
Tid til disp 3:30.

 

Stasjon 3
Øvelse 1 — MG-banen, bak kabeltrommel

Utgangsposisjon på utsiden av definert boks. Øvelsen skal skytes nært til fjernt. Først stort så lite/medium. Alternativt to treff i stort mål. Skytter som kun vil skyte stort mål må melde det etter første treff på stort mål, når normal prosedyre ville vært å gå til lite/medium mål.
Stort mål gir 1 poeng.
Lite/medium gir 2 poeng.
Målgruppe 1. 140 meter. 20×20 og 10×15.
Målgruppe 2. 180 meter. 20×20 og 10×15.
Målgruppe 3. 200 meter. 20×20 og 10×15.
Målgruppe 4. 280 meter 30×30 og 20×20.
Målgruppe 5. 355 meter 30×30 og 20×20.
Maks antall skudd 12.
Maks antall tellende treff 10.
Maks antall poeng 15.
Tid 3 min.
I alle målområder er det dobbelt sett med stål. Det er venstre gruppe som skal skytes på, da høyre brukes på en annen standplass. Skulle en plate gå ned for telling, kan skytter allikevel skyte på en plate i høyre målgruppe.

 

Stasjon 3
Øvelse 2 — Bak MG-banen

Samme prosedyre, poeng og tid som stasjon 3. Øvelse 1. Stillingen er i fremskråning med mulighet for støtte på horisontal tømmerstokk.
Alle avstander er ca +20 meter.

 

Stasjon 4
Øvelse 1 — Øyeblikksskudd på parkeringsplass

Det skal skytes fire skudd fra tre forskjellige posisjoner/stillinger. Liggende, stående med kabeltrommel som støtte. Dvs som et bord. Siste er en høyere og svakere stilling. Pip fra timer betyr ild og ild må være avgitt innen ett sekund for å få tellende treff. Utgangsposisjon bolt bak, magasin i, stående på definert sted. Fra ild gis går det ca 15 sekunder til første pip. Det går 10-15 sekunder mellom hvert pip. Det samme gjelder ved stillingsbytter så her må du være rask.
Maks antall skudd 12.
Maks antall poeng 12.
Avstand ca 250 meter.
Mål trolig 30×30.
Tid inntil 3 min.

 

Stasjon 4
Øvelse 2 — KYL variant

Skytter legger fra seg magasin med fem patroner ti meter oppi veien og starter øvelsen der. Våpen ligger klart på standplass, bolt bak, magasin i med seks patroner. Eventuelt singel mating for de med små magasin. Skytter kan skyte på inntil seks mål fra venstre mot høyre. Skytter kan når som helst stoppe og få med seg opptjente poeng. Ved bom mister skytter alt opptjent, men kan løpe tilbake å hente magasin med fem patroner. Skytter må starte fra venstre igjen, men mister ikke opptjente poeng ved bom, men kan kun gå videre til neste mål, ved treff.
Poengberegning: 0,5. 1. 1,5. 2. 3. 4.
Maks antall poeng 12.
Avstand 365 meter.
Antall skudd: inntil 6+5.
Største og minste målstørrelse 40×40 10×10.
Tid 2 minutter.

 

Alle øvelser kan bli endret innen konkurransen starter. Det samme gjelder avstander. På konkurransedagen vil oppgitte avstander ha inntil 5 meter feilmargin.