PRS GAS GUN MATCH 29.10.2017 STAGER OG INFO

image

PRS GAS GUN MATCH, RØYSELAND 29.10.2017

Klokka 10.00 på Kvinesdal Skytterlag sin skytebane på Røyseland. Følg skilt.
Ta av fra fylkesvei 465, inn på fylkesvei 822. Kjør denne til endes. Det blir skiltet fra FV465 nord for Storekvina.
Om noen trenger plass å overnatte, si ifra. Ta med feltseng/sovepose etc.

VENDELA SELGER VAFLER OG KAFFE PÅ BANEN. TA MED KONTANTER!

STAGER:

STAGE 1. THE VALLEY OF DARKNESS..
Tid: 3 min
SKUDD: maks 16
POENG:Maks 16
20cm @ 308
25cm @ 335
30cm @ 430
40cm @ 470

PROSEDYRE:
Før stagen begynner, skal det skytes 5 stålblinker med pistol. Blinkene må falle. Pistolen skal tømmes og spennes ned før hylstring, eventuelt legges på bordet med åpen sleide. Så fort dette er gjort starter tida for rifle øvelsen.
RIFLEØVELSEN:
Skyt to skudd på hver blink fra liggende stilling, gjenta fra tank trap.

STAGE 2. PRS SKILLS STAGE
Tid: 90 sek
SKUDD: maks 8
POENG:Maks 8
25cm @ 365

PROSEDYRE:
Start 10 meter fra barrikaden. På signal, flytt til barrikaden. Skyt to skudd fra hver stilling på barrikaden.

STAGE 3: ON THE FENCE
Tid: 3 min
SKUDD: Minst 16
POENG:Maks 16
10x10cm @ 200
20x20cm @ 200
20x20cm @ 300
30x30cm @ 300

PROSEDYRE:
Skyt to TREFF på hver blink liggende, gjenta fra toppen av gjerdet på standplass.
Fritt antall skudd, men du må ha to TREFF på minste blinken på 200 før du må ha to TREFF på den store før du går videre til den minste på 300 så til den største etter to treff.

STAGE 4: ROUND & ROUND & ROUND & ROUND
Tid: 3 min
SKUDD: maks 16
POENG:Maks 16
20X20cm @ 200
30x30cm @ 300

PROSEDYRE:
Skyt fra stubbe, røyr, dekkstabel og tønne. To skudd mot hver blink fra hver skytestilling.

STAGE 5: PRONE TO MISS
Tid: 3 min
SKUDD: maks 18
POENG:Maks 18
30 cm @ 200
30cm @ 300
30cm @ 400

PROSEDYRE:
Skyt 3 skudd mot hver blink fra nærmest til lengst vekk, gjenta. Fri stilling.

STAGE 6: HOG SADDLE
Tid: 3 min
SKUDD: maks 18
POENG:Maks 18
30 cm @ 200
30cm @ 300
30cm @ 400

PROSEDYRE:
Skyt 3 skudd mot hver blink fra nærmest til lengst vekk, gjenta.
All skyting fra HOG saddle.

MATCH BRIEF:
1. SIKKERHET: Alle skal bruke KAMMERFLAGG. No exceptions!! RO tar kammerflagg når skytter får beskjed om å lade opp, gir det tilbake/setter det i når øvelsen er ferdig. Ikke lov å forlate ein øvelse uten kammerflagg! Om RO ser noen uten kammer flagg i rifla gis det advarsel, andre gang er det stage DQ, tredje gang er det match DQ! PEKEVINKEL er 180grader. Her gjelder også advarsel- stage DQ- match DQ ved gjentatte tilfeller. INGEN BEVEGELSE uten sluttstykket i bakre stilling. Bevegelse defineres som: bytting av åpning/trinn på barrikade, bytte stilling mellom stående, kne, sittende, liggende, bytte knestående stilling fra høyre til venstre, OG MAGASINBYTTE, dvs, det er IKKE som i dynamisk! Peking over horisonten med bolten framme vil heller ikke bli tolerert. Denne type sikkerhetsbrudd resulterer i utgangspunktet i en advarsel. Ved andre advarsel er det stage DQ, en tredje advarsel resulterer i Match DQ. RO må bruke skjønn, ved grove sikkerhetsbrudd kan det belønnes med match DQ med en gang! FLAGGING/SWEEPING, peker du på deg sjøl eller noen andre med rifla er det Match DQ. Så husk å flytte på rifla med løpet pekende rett opp. Vådeskudd er match DQ.
2. Halvautoskyttere må sette seg inn i PRS regelverket for skyting med halvauto rifle.
3. For å unngå flagging/Sweeping, så oppfordres alle til å ha rifla i bag mellom hver øvelse, for så å ta den opp, pekende i sikker retning, for å skyte en øvelse, og så legge den tilbake i baggen.
4. Utgangsstilling på alle øvelsene er: Magasin i, bolten bak. Rifle i hoftehøyde. Løp peker mot blinkene.
5. Ingen har lov til å prøve stillinger/props på forhånd, hverken ligge, sitte, kne eller hva som helst.
6. Blinken skal skytes fra størst til minst, venstre til høyre, fra nærmeste til lengst vekk, om ikke noe annet er spesifisert i stage brief.
7. Neste skytter må stå klar til å skyte øvelsen når forrige skytter er ferdig.
8. Skytterne er delt opp i squadder , og skyter basert på deltakernummer. Første skytter på en stage blir sist neste stage.
9. Tillat utstyr: Tofot, reim, og to puter, evenuelt ei pute og ryggsekk. Tofot skal være fastmontert på rifla, dvs ingen tripod med hogsaddle og to bein ute. Tripod er bare lov der det er spesifisert i stagebrief.
10. Alt utstyr som skal brukes på en øvelse må være på kroppen eller i hendene til skytteren når han starter øvelsen. Det er ikke lov å legge utstyr klart på forhånd.
11. Når som helst i løpet av en øvelse er det lov å spørre om tida.
12. Stagene er utformet for å gi skytteren spesifikke utfordringer, og skal skytes som tiltenkt. MD og ROene forbeholder seg retten til å DQ skyttere for usportslig opptreden.
13. Pistol kan bæres i hylster under hele matchen. Selvfølgelig med tomt kammer, uten magasin.
14. Ladekommandoer blir som i dynamisk.
UNIFORMERT PERSONELL ØNSKER IKKJE BILDE AV ANSIKTET PUBLISERT