STAGEBESKRIVELSER PRS FINALEN

Her kommer stagebeskrivelsene for alle stagene på PRS finalen. Om dere har noen spørsmål, så kom med de på prsnorge sin gruppe på facebook:
https://www.facebook.com/groups/PRSNorge/?fref=ts
Om en av dere lurer på noe, så er det sikkert flere som lurer:)

STASJON 1, FJELLET
STAGE 1: TO YOUR LIMIT.
SKUDD: Maks 5
POENG: 1-1,5-2-2,5-3=maks 10.
TID: 90 sekund
TILLATT UTSTYR: Alt
BLINKINDIKATOR: BLÅ
BLINKER: 5
30x30cm, 25x25cm, 20x20cm, 15x15cm, 10x10cm @ 300meter
PROSEDYRE: Skyt ett skudd pr blink, fra størst til minst. Ved bom, fortsett å skyte mot samme blink. Kun lov å flytte til neste mindre blink etter treff. Maks fem skudd, maks 5 tellende treff. Skytteren kan gi seg når som helst og beholde opptjente poeng

STAGE 2: HALF A MILE!
SKUDD: Minimum 12
POENG: Maks 12
TID: 4 minutt
TILLATT UTSTYR: Alt
BLINKINDIKATOR: BLÅ
BLINKER: 4
10x10cm@184
30x30cm@300,
40x40cm@615
50x50cm@836
PROSEDYRE:
Skyt 3 TREFF på hver blink. Skytter må treffe 3 ganger før han får lov til å gå til neste blink. Begynn på den nærmeste, og jobb deg utover til blinken lengst vekk. Fritt antall skudd. All skyting fra liggende stilling på fjellet til høyre.

STAGE 3: ROUND AND ROUND
SKUDD: 9
POENG:9
TID:3 minutt
TILLATT UTSTYR: Alt
BLINKINDIKATOR: BLÅ
BLINKER: 3
10x10cm@185
30x30cm@300
40x40cm@615
PROSEDYRE: Skyt fra kabeltrommel, røyr og dekk. Valgfri rekkefølge. Det skal skytes ett skudd mot hver blink fra hver stilling.

STASJON 2, KOIA
STAGE 4: TACTICAL SHEEP FENCE
SKUDD: Minst 12
POENG: Maks 12
TID: 3 minutt
TILLATT UTSTYR: Alt
BLINKINDIKATOR: KVIT
BLINKER: 1
30×30@310
PROSEDYRE:
Skyt fra 3 merkede stillinger. Fra hver stilling skal det skytes 2 TREFF fra sterk skulder og 2 TREFF fra svak skulder. Skytter velger selv om han vil skyte alle skudd fra sterk stilling først, eller om han skyter to fra sterk skulder og to fra svak skulder før han bytter stilling.

STAGE 5: TANK TRAPPED
SKUDD: 9
POENG: 9
TID: 3 minutt
TILLATT UTSTYR: Alt
BLINKINDIKATOR: ORANSJE
BLINKER: 1
30X30CM@425M
PROSEDYRE:
Skyt 3 skudd fra 3 definerte stillinger.

STAGE 6: FRAM OG TILBAKE..
SKUDD: 12
POENG: 12
TID: 3 min
TILLATT UTSTYR: Alt
BLINKINDIKATOR: ORANSJE
BLINKER: 4
30X30@425
40×40@530,
40×40@630,
50×50@750
PROSEDYRE:
Blinkene skytes i rekkefølge: 425-530-425-630-425-750. Kun ett skudd pr blink. Liggende stilling først, gjenta fra flat stein.

STASJON 3, BAK KOIA.

STAGE 7: STEINHAUG.
SKUDD: 12
POENG:12
TID:3 min
TILLATT UTSTYR: Alt
BLINKINDIKATOR: BLÅ
BLINKER:2
20×20@262
30×30@370
PROSEDYRE:
To skudd på hver blink fra hver stilling. 3 stillinger spraymerket på steinene. Husk å skyte fra nærmest til lengst vekk fra hver stilling.

STAGE 8: ROCK ON!
SKUDD: Minst 12
POENG: 12
TID:3 min
TILLATT UTSTYR: Alt
BLINKINDIKATOR: GUL
BLINKER: 2
Ø30cm & Ø20cm@410m.
PROSEDYRE:
Skyt 2 TREFF på hver blink fra 3 forskjellige steiner. Husk å skyte den største blinken først!

STAGE 9: PRST TRIPOD STAGE!
SKUDD: Minst 12
POENG: 12
TID:3 min
TILLATT UTSTYR: Alt
BLINKINDIKATOR: GUL
BLINKER: 3
Ø20cm@380
Ø30cm@410
Ø30cm@440

PROSEDYRE:
Skyt to skudd mot hver blink fra liggende stilling, gjenta fra tripod/HOG Saddle. På 410 meter er det bare den store blinken til venstre som skal skytes på!

STASJON 4: FORBI UTEDOEN.
STAGE 10: LEFT AND RIGHT
SKUDD: 12
POENG: 12
TID:3 min
TILLATT UTSTYR: Alt
BLINKINDIKATOR: GUL
BLINKER: 3
20x20cm @322
30X30cm @427
50X50cm @657

PROSEDYRE:
Skyt to skudd fra sterk skulder og to skudd fra svak skulder på hver blink. Det er valgfritt å skyte 2 fra hver skulder på hvert hold, eller å skyte alle fra sterk skulder først, så alle fra svak skulder. Eller omvendt.

STAGE 11: TREE TRUNK
SKUDD: 9
POENG: 9
TID:3 min
TILLATT UTSTYR: Alt
BLINKINDIKATOR: GUL
BLINKER: 3
30X30cm @435
PROSEDYRE:
Skyt fra 3 forskjellige merkede stillinger på treet. 3 skudd mot 435m blinken fra hver stilling.

STAGE 12: BIPOD ONLY STAGE
SKUDD: 9
POENG: 9
TID:3 min
TILLATT UTSTYR: Tofot
BLINKINDIKATOR: GUL
BLINKER: 3
30X30cm @339
30X30cm @444
50X50cm @675
PROSEDYRE:
Skyt en blink fra hver stilling med 3 skudd. Bytt stilling og bytt blink. Skyt 3 skudd. Gjenta på siste. Skytter velger selv hvilken blink han vil skyte fra hvilken stilling. To liggende stillinger og en kne/sitt/ligg på ryggen… Eneste tillatte hjelpemiddel er tofot. Husk å fortelle spotter hvilken blink du skyter på!

STASJON 5: DFS BANEN.
STAGE 13: LUFTGEVÆRSKIVER
SKUDD: 5
POENG: 10
TID: Mindre enn 1 min.
TILLATT UTSTYR: Alt
BLINKINDIKATOR: Ingen
BLINKER: 1 @ ca 70 meter.
PROSEDYRE:
På signal, innta stilling og skyt ett skudd i hver blink på skiven merket med ditt skytternummer. Om du skyter feil blink, så taper du de poenga.

STAGE 14: PRESISJONSSTAGE
SKUDD: 5
POENG: 10
TID: 90 SEKUND
TILLATT UTSTYR: Alt
BLINKINDIKATOR: Ingen
BLINKER: 1 @195 meter
PROSEDYRE:
På signal, innta stilling og skyt 5 skudd mot skiva med ditt skytternummer.

STAGE 15: PRS SKILLS STAGE
SKUDD: 8
POENG: 8
TID:90 SEKUND
TILLATT UTSTYR: Alt
BLINKINDIKATOR: ORANSJE
BLINKER: 1
Ø25 @365 meter
PROSEDYRE:
Start 10 meter fra barrikaden. På signal, skyt 2 skudd fra hver stilling på barrikaden mot samme blink.
Ta tida. Tida blir brukt ved poenglikhet.

STAGE 16: SLING ONLY
SKUDD: Minst 12
POENG: 12
TID:3 min
TILLATT UTSTYR: Bare reim
BLINKINDIKATOR: GUL
BLINKER: 4
Ø25 @208
Ø30 @335
Ø35 @425
Ø40 @470
PROSEDYRE:
Skyt 3 treff på nærmeste blink før du flytter til neste. Gjenta på hvert hold.